AL JE PASJES IN ÉÉN APP.

OK maakt van jouw mobiel een slimme portemonnee. Zo heb je altijd alles mee en loop je nooit meer voordeel mis! Download de gratis OK-app en start met het toevoegen van al je pasjes.

Download voor iOSDownload voor Android

Actievoorwaarden Winactie Jaarabonnement Pretpark

1. Algemeen

1.1 Deelnemers dienen 17 jaar of ouder te zijn om mee te doen met de Winactie.

1.2 De Winactie wordt georganiseerd van 9 januari tot 30 januari 2023. De winnaar wordt in de eerste week van februari 2023 bekend gemaakt

1.3 OK behoudt zich het recht voor om de Winactie zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze de verplichting te hebben tot een schadevergoeding aan de Deelnemers.

1.4 Met vragen of opmerkingen over de spelvoorwaarden kan contact opgenomen worden met de supportafdeling van OK via support@ok.app.

2. Deelname

2.1 De Winactie bestaat uit toevoegen van het Gouden Ticket aan je OK-app gedurende de actieperiode. Daarnaast geeft de Deelnemer toestemming voor berichtgeving, zodat contact kan worden opgenomen met de winnaar. Deze toestemming dient ook in de software van de telefoon gegeven te worden.

2.2 Deelnemers dingen alleen mee naar een prijs indien aan alle onderdelen van de Winactie als beschreven in artikel 2.1 is voldaan.

2.3. Per Deelnemer is het mogelijk om met één Gouden Ticket mee te doen. Meerdere toegevoegde tickets vergroten de winkans niet.

2.4 Met jouw inzending geef je toestemming om jouw naam te publiceren op de social mediakanalen van OK.

2.5 OK heeft het recht om een deelnemer van de Winactie uit te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

2.6. Medewerkers (in vast dienstverband of ingehuurd) zijn uitgesloten van deelname.

3. Prijs

3.1 Indien Deelnemers voldoen aan de voorwaarden, maken zij kans op de Prijs.

3.2 De Prijs is een jaarabonnement van een pretpark naar keuze voor 4 personen.

3.3 De Winnaar wordt in de eerste week van februari 2023 bekend gemaakt.

3.4 OK neemt binnen 5 werkdagen rechtstreeks contact op met de Winnaar via e-mail.

3.5 OK maakt de Winnaar bekend richting alle deelnemers via de OK-app en mogelijk via Instagram en Facebook.

3.6 De aanwijzing van de winnaar(s) van prijzen uit de deelnemers geschiedt op onpartijdige wijze.

3.7 De Prijs wordt uitgereikt aan de prijswinnaar door OK binnen 14 werkdagen. Indien prijzen om welke reden dan ook niet binnen 30 dagen aan een prijswinnaar kunnen worden uitgekeerd, behoudt OK zich het recht om een nieuwe prijswinnaar te trekken.

3.8 De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs, tenzij OK hier toestemming voor geeft

3.9 Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Deelname aan de Winactie is op eigen risico.

4.2 OK en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uitgereikte prijzen. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor risico van de winnaar/gebruiker.

4.3 OK is niet aansprakelijk voor de opgave door de Deelnemer van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane inschrijvingen of andere wijze van verlies van dergelijke gegevens.

5. Toepasselijk recht

5.1. Op deze spelvoorwaarden en de Winactie en alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5.2. Over de uitslag van de Winactie kan niet worden gecorrespondeerd. In gevallen waarin de Spelvoorwaarden niet voorzien, beslist OK.

6. Gegevens

6.1. Het verstrekken van sommige gegevens is noodzakelijk om aan de Winactie te kunnen deelnemen.

6.2. De Deelnemer erkent op de hoogte te zijn van de inzameling en verstrekking van voornoemde gegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt voor het beter en persoonlijker maken van de OK-app en haar services en gaat akkoord met het privacy en cookie beleid van OK.

Open in OK appOp je lijst zettenDelen